Tratamentul minimum invaziv al eroziunilor dentare în boala de reflux gastro-esofagian

Asist. Univ. Dr. Andrei Picos1, Şef Lucr. Dr. Ioana Chifor1, Asist. Univ. Dr. Alina Rotar1, Şef Lucr. Dr. Andreea Răchişan2, Conf. Dr. Alina Monica Picos1


Abstract:
Pentru a realiza tratamentul minimum invaziv al eroziunilor dentare (ED) în boala de reflux gastroesofagian (BRGE), este necesară o planificare digitală pe baza fotografiilor și filmărilor profesionale intraorale. S-a efectuat în prima etapă wax-up pe modelele de studiu, urmând etapa de mock-up, care ghidează efectuarea modificărilor estetice și funcţionale. S-au utilizat materiale compozite și materiale ceramice pentru restaurarea funcţiilor afectate, respectiv cea estetică, fonaţia și masticaţia, păstrând ţesuturile dentare restante aproape intacte.